Svet hliny

Keramická pec Keramická pec

Hlina je tradičný prírodný materiál, ktorý bol pre svoju nesmiernu variabilitu tvaru a vlastností objektom záujmu človeka už od pradávna. Základom každého nášho výrobku je v úvode výroby hlina v plastickom stave, ktorú ručne spracúvávame, formujeme do žiadanej podoby, deformujeme a povrchovo upravujeme. Definitívny stav výrobok nadobúda až po dôkladnom vysušení a viacnásobnom vypálení v keramickej peci.

Vypálená hlina, najmä v prirodzenom stave pôsobí na človeka veľmi "teplo", príjemne a harmonicky. A preto v dnešnej pretechnizovanej dobe je náš výrobok hlavne materiálovo vzácnym predmetom, ktorý vám ponúka určitú formu blízkeho spojenia s prírodou.

Ukážka nášho sortimentu

language:   slovensky : english : deutsch
design by Jullik © 2004 | support: webmaster@identify.sk